Strona główna =› Eksponaty =› Widok na Pobiedziska

Widok na Pobiedziska

Nazwa:Widok na Pobiedziska
Okres historyczny:1793 r. - 1918 r.
Datowanie:1810 r.
Kategoria:
Nr katalogowy:0277

dodaj do teczki

Krótki opis:

Tempera wykonana przez nieznanego malarza przedstawia najstarszy widok – panoramę miasta Pobiedziska.

Artysta namalował Pobiedziska z południowo-zachodniego krańca ówczesnych Pobiedzisk. Dzisiaj to okolice ulicy Różanej, Zawiłej.

Duża część przedstawionych budynków na tym obrazie nie dotrwała do dnia dzisiejszego.

Na pierwszym planie został namalowany kościół Objawień Matki Bożej. Kościół ten wybudowano poza murami miasta w XIII wieku na wzgórku, gdzie na drzewie głogowym objawiła się Matka Boża. Kościół ten spłonął od uderzenia pioruna w 1814 roku. Po dziś dzień przetrwały jego kamienne fundamenty i część wyposażenia. W kościele farnym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk i figura Matki Bożej. 

 

Patrząc  w prawo, widoczny jest dach budynku sądu grodzkiego.  Prawo sądu nadał miastu Pobiedziskom przywilej lokacyjny księcia Przemysła I z roku 1246.

Ława sądowa pod przewodnictwem wójta mogła wydawać także wyroki śmierci.

Ławnicy sądu pobiedziskiego należeli do pięciu miast wielkopolskich obok Gniezna, Kalisza, Kościana i Kłecka, którzy mogli zasiadać w posiedzenich wyższego sądu magdeburskiego w Poznaniu.

Budynek przedstawiony na obrazku dotrwał do dnia dzisiejszego. Znajduje się przy południowej części rynku miasta.  

 

Patrząc dalej w prawo, widoczny jest budynek ratusza miejskiego, który znajdował się na rynku miasta. W ratuszu miejskim przechowywano pergaminowe przywileje królewski nadawane kolejno przez królów polskich oraz akta radzieckie (akta rady miejskiej). Dokumenty te znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, a ich repliki eksponuje się w dzisiejszym Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska.

W ratuszu znajdowało się pomieszczenie obrad rady miejskiej, wagi miejskiej i loch więzienne.

Pobiedziska należą do najstarszych miast w Polsce. Założył je przed 961 laty Kazimierz Odnowiciel, a od 756 lat posiadają prawa miejski nadane w tym samym roku co i miastu Krakowowi.

 

Patrząc dalej widać dach kościoła św. Ducha z wysoką wieżą. Kościół ten został ufundowany przez króla Władysława Jagiełłę w 1423 roku wraz z szpitalem dla

ubogich. Po roku 1821 w miejscu rozebranego kościoła gmina ewangelicka wybudowała swoją świątynię, która istnieje do dnia dzisiejszego, jako kościół parafialny Świętego Ducha.

 

Tuż za wieżą kościoła św. Ducha wyłania się sylwetka kościoła św. Michała. Pierwszy kościół w tym miejscu fundowała księżna Dobrawa (Dąbrówka) po 

chrzcie Polski. Kościół ten został zbudowany z cegły palcówki w stylu gotyckim. Wymurowano go według zasady wedyjskiej. Jest najstarszym kościołem gotyckim w Wielkopolsce. W ścianach zewnętrznych kościoła znajdują się tajemnicze dołki, których jest ponad tysiąc – najwięcej  z gotyckich kościołów w Polsce. Dwa ostatnie budynki na prawo przedstawiają budynek zarządcy ogrodów zamkowych – dzisiejszy teren Zespołu Szkół w Pobiedziskach oraz budynek zarządcy folwarku plebańskiego.

Zadaj pytanie na temat zbioru Pobierz PDF

Zobacz także

Widok na Pobiedziska Datowanie: 1810 r.

wróć© 2012 Wirtualne Muzeum Pobiedzisk - Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach                       projekt i wykonanie: www.dobrarzecz.pl                     fotografie panoramiczne: www.dobrarzecz.pl