Strona główna =› Nasze muzuem

Nasze muzuem

Zebrany materiał źródłowy został  poparty dokumentami, które stanowią kompendium wiedzy niezbędnej dla poznania historii naszego regionu. Dzięki niej  poprzez pryzmat historii Pobiedzisk, kolejne pokolenia będą mogły poznać jej wpływ na wydarzenia, kształtujące na przestrzeni wieków rzeczywistość naszego miasta i okolicznych miejscowości. 

          Nowoczesne techniki,  otwierają zupełnie nowe możliwości w zakresie powszechnego udostępniania źródeł historycznych. Świadectwem dziesięciu wieków dziejów są zachowane archiwalia, dostępne w oryginalnej postaci dla miłośników i badaczy historii,  znajdujące się w Archiwum Państwowym w Poznaniu.  Zdygitalizowane zbiory archiwalne  stały się inspiracją do podjęcia szeregu inicjatyw i uaktywnienia wielu środowisk. Dokumenty stanowią bezcenne źródło informacji najstarszych dziejów naszego miasta i jego mieszkańców z I Rzeczypospolitej, a wiernie sporządzone kopie archiwaliów dają wyobrażenie formy, pisma i języka dawnej kancelarii królewskiej i miejskiej. Prawdą bowiem jest, że teraźniejszość i przyszłość każdego miasta powinna być budowana na głębokiej znajomości jego historii, dlatego tak ważna jest pamięć o dawnych bohaterach walczących za ojczyznę, monarchach, ludziach twórczej pracy i męczennikach. Zapoznaje z tradycjami patriotyzmu, pracowitości, dobrego gospodarowania i przywiązania mieszkańców do rodzinnych stron. 
 

                                                                                 
                                                                       
Zapraszamy do zwiedzania i zgłębiania wiedzy

 

wróć

© 2012 Wirtualne Muzeum Pobiedzisk - Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach                       projekt i wykonanie: www.dobrarzecz.pl                     fotografie panoramiczne: www.dobrarzecz.pl