Strona główna =› Węglewo

Węglewo

Osada Węglewo należała do starych wsi. Miała ona związek z grodem w Moraczewie, który istniał w okresie państwa plemiennego. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od nazwy rycerza- Węgla, który otrzymał ją od księcia. Pierwsza wiadomość źródłowa o Węglewie pochodzi z 1100 r. Znajduje się ona w aktach konsystorskich Terytorialnie Węglewo należało do kasztelanii na Ostrowie Lednickim. Z tego okresu brak jest materiałów źródłowych o wsi i jej mieszkańcach.

 
W roku 1266 Bolesław Pobożny, książę Wielkopolski, lokował wieś na prawie średzkim zobowiązując sołtysa do pobudowania kościoła. Książę przeznaczył na ten cel 2 łany ziemi. Ziemia ta nazywała się Świątnicze. Położona była między Siemianowem, Waliszewem, Komorowem, a Owieczkami. Trudno stwierdzić, kiedy pobudowano kościół. W aktach grodzkich II wieś zapisana Wenglewo jako posiadłość królewska. Po roku 1404 Węglewo, jako wieś królewska, weszła do starostwa pobiedziskiego. W roku 1418, obok starej wsi, powstała kolonia wsi Węglewo o nazwie Romoniewo. W latach 1404-1425 wieś posiadała kościół. Do parafii należały wieś królewska i kmieca oraz wsie Podarzewo, Skrzetuszewo, Sroczyn, Rybitwy, Lednogóra, Bodzoporowice, Romoniewo i Świątnicze. Chłopi z wymienionych wsi w 1520 r. świadczyli na rzecz kościoła po 2 korczyki żyta i owsa, z wyjątkiem chłopów ze Skrzetuszewa i Lednogóry, którzy dawali dziesięcinę snopową. Kmiecie ze Sroczyna dawali Meszne po groszu z łana. We wsiach Bodzeporowice, Gniazdowo i Romoniewo mieszkali przedstawiciele rodów rycerskich Junoszów i Lisów.
 

wróć

© 2012 Wirtualne Muzeum Pobiedzisk - Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach                       projekt i wykonanie: www.dobrarzecz.pl                     fotografie panoramiczne: www.dobrarzecz.pl