Strona główna =› Promno

Promno

Osada znana jest od 1257 r. Położona wśród lasów i jezior była na pewno starsza, jak wspomniane źródło. Początkowo była to osada książęca, którą Przemysław I nadał możnemu rodowi rycerskiemu Grzymalitów- Prądzyńskich, w 1258 r. Promno, jako własność książęca, zmieniało właścicieli, bo oddawane było w zastaw za długi. Część wsi, którą zamieszkiwali chłopi, została nadana zakonowi Benedyktynek w Poznaniu. Właścicielem części folwarcznej Promna w 1381 r. był Janko Kot. W roku 1565 właścicielami folwarku byli ponownie Prądzyńscy, którzy sprzedali go wojewodzie poznańskiemu Stanisławowi Górce. Z gruntów folwarcznych kościół w Pobiedziskach w XVI w. otrzymywał dziesięcinę.

 
W II połowie XVIII w. we wsi przeprowadzono osadnictwo w ramach Olędrów. Nowych osadników osiedlono w starej wsi i na niezasiedlonych gruntach. Nowo zasiedloną osadę nazwano Promno Olędry. Wtedy część  gruntów przeszła w ręce osadników niemieckich. W roku 1871 młyn w Promnie należał do Polaka. Jego właściciel oddawał daninę roczną na rzecz kościoła w Pobiedziskach w postaci 2 wiertli mąki żytniej. Benedyktynki w tym czasie posiadały nadal część starej wsi, gdzie nadal zamieszkiwali chłopi.
 
Po roku 1880 w Promnie było 31 domów, w których zamieszkiwało 263 mieszkańców, z których 169 było Polakami, a 94 Niemcami.. W Promnie Olędry w 4 domach zamieszkiwało 34 mieszkańców. W okresie nasilenia działalności przez Komisję Kolonizacyjną rozparcelowano część majątku ziemskiego między osadników niemieckich. Wtedy we wsi pobudowano gościniec z salką. Na początku XX w. władze pruskie pobudowały szkołę i leśniczówkę.
 

 

 

wróć

© 2012 Wirtualne Muzeum Pobiedzisk - Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach                       projekt i wykonanie: www.dobrarzecz.pl                     fotografie panoramiczne: www.dobrarzecz.pl